Konsert ukulele

Konsert (også kalt alto) er hakket større enn sopran og ble utviklet i 1920 årene som en forbedret utgave av sopran. Denne har en skala på 43cm og produserer en litt dypere tone og litt høyere volum enn sopran. Konsert stemmes normalt i gCEA/GCEA